Blog

Rodzaje kruszyw drogowych

Kruszywa drogowe, jak sama nazwa wskazuje mają zastosowanie w budowie i utwardzaniu dróg. Mają różne właściwości fizyczne i wielkości. Są używane często przy produkcji różnego rodzaju zapraw betonowych. Kruszywa drogowe można podzielić na różne kategorie.

Kruszywa naturalne i sztuczne

Najprościej jest podzielić kruszywa drogowe na naturalne i sztuczne. Te ostatnie, najprościej mówiąc, stworzył człowiek. Powstają one z materiałów pochodzenia mineralnego poddanych obróbce termicznej lub chemicznej. Czasami kruszywo sztuczne powstaje w drodze recyklingu. Kruszywa naturalna są stworzone przez Matkę Naturę. To wszelkiego rodzaju naturalne skały i kamienie, które uległy erozji, lub zostały rozdrobnione przez człowieka. Te, które uległy erozji nazywamy kruszywami żwirowymi, a rozdrobnione przez maszyny: łamanymi. Kruszywa mogą mieć różną ziarnistość. Pod tym względem możemy wyróżnić kruszywa drobne, grube, wypełniacze (bardzo drobne), mieszanki kruszyw naturalnych (różne grubości kamieni) i kruszywa o uziarnieniu ciągłym (skrajnie różne grubości kamieni).

Jakie kruszywo do czego?

Najpopularniejsze typy kruszyw to żwir, tłuczeń i grys. Żwir najczęściej wydobywa się  dna rzek lub mórz. Jest on idealny jako podkład do budowy dróg. Jego fragmenty mają od 2mm do kilku cm. Tłuczeń z kolei jest kruszywem łamanym. Uzyskuje się go rozdrabniając skały przy pomocy maszyn. Często nazywa się go szutrem. Używany jest do utwardzania nawierzchni dróg. Grys również jest kruszywem łamanym, uzyskiwanym przy pomocy maszyn. Używa się go do wyprodukowania betonu asfaltowego. Beton asfaltowy z kolei jest używany w budownictwie drogowym, gdzie staje się warstwą ścieralną. Dobór odpowiedniego kruszywa do budowy drogi może być kluczowy dla jej trwałości i bezpieczeństwa. Dlatego firmy odpowiedzialne za budowę dróg wybierają tylko kruszywa najwyższej jakości od zaufanych dostawców. Oczywiście poza jakością kruszywa ważne jest również rzetelne i uczciwe przeprowadzenie prac budowlanych.

Wróć