Blog

Kruszywa drogowe w budownictwie i na co dzień

Kruszywa drogowe wykorzystuje się zarówno w budownictwie, w przemyśle ciężkim, do budowania dróg i autostrad, jak i na co dzień, podczas budowy domów czy w przydomowych ogrodach. Sprawdź, jakie zastosowanie mają kruszywa drogowe.

Podział kruszyw drogowych i ich zastosowanie w budownictwie i w przemyśle ciężkim

Jednym ze sposobów podziału kruszyw drogowych jest podział na kruszywa naturalne oraz sztuczne. Naturalne mają pochodzenie mineralne i powstały w wyniku erozji. Mogą być także pozyskiwane przez mechaniczne rozdrobnienie litych skał lub wybierane z dna rzek, jezior oraz z kopalni piasku i żwiru. Naturalne kruszywa uzyskiwane przez rozdrabniane skał stosuje się w budownictwie do uzyskiwania warstw wiążących, wyrównawczych i ścieralnych. Kruszywa żwirowe natomiast służą do produkcji betonów towarowych i mas bitumicznych. Kruszywa sztuczne powstają z kolei z przetworzonych odpadów produkcyjnych, pochodzących z hut oraz kopalni i służą głównie do budowy dróg. Inny podział kruszyw budowlanych przebiega ze względu na grubość ziaren. Są to zatem kruszywa o ziarnach:

- drobnych,

- grubych,

- wypełniacze.

Służą przede wszystkim w przemyśle drogowym.

Jak wykorzystuje się żwir?

Najczęściej wykorzystywanym na co dzień kruszywem drogowym jest żwir, pozyskiwany ze skał osadowych. Jego średnica przekracza dwa milimetry i może sięgać nawet do kilku centymetrów. Jego drobne kamyczki cechują się charakterystycznym, okrągłym kształtem. Nasza firma prowadzi sprzedaż żwiru we frakcjach 2-8, 8-16, 16-32 mm. Ze względu na swoje zalety: odporność na oddziaływanie warunków atmosferycznych, czynników zewnętrznych, ścieranie i mechaniczne uszkodzenia, żwir jest szeroko stosowany na co dzień. Ma bardzo estetyczny wygląd, dlatego używa się go między innymi do układania kolorowych ścieżek ogrodowych. Jako składnik betonu używany jest przy wylewaniu stropów oraz fundamentów domów jednorodzinnych. Ponadto oferowany przez nas żwir stanowi bardzo istotny składnik betonu architektonicznego, posadzkowego oraz samozagęszczalnego. Na szeroką skalę produkuje się z niego prefabrykaty budowlane, wykorzystywane w budownictwie na działkach oraz przy wznoszeniu domów jedno i wielorodzinnych.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą szeroką ofertą różnego rodzaju kruszyw. 

Wróć