Klasyfikacja kruszyw – dlaczego to ważne?

Kruszywo to materiał sypki pochodzenia organicznego lub mineralnego, o szerokim zastosowaniu, wykorzystywany na szeroką skalę między innymi w branży budowlanej. Kruszywa, zależnie od rodzaju różnią się od siebie właściwościami, parametrami, a co za tym idzie – także przeznaczeniem. Jak dzielimy kruszywa? Dlaczego klasyfikacja kruszyw jest istotna?

 

Jak dzielimy kruszywa?

kamienie dekoracyjne w ogrodzieKruszywo budowlane to materiał o wielu rozmaitych zastosowaniach. Zależnie od rodzaju, gęstości oraz frakcji, może być ono wykorzystywane zarówno w licznych pracach budowlanych i robotach drogowych, jak i w ogrodzie – do budowy ścieżek, tarasów, podjazdów, placów. Kruszywo może stanowić także element dekoracyjny. Kruszywa budowlane dzielimy na:

  • kruszywa drogowe produkowane z granitu lub bazaltu, wykorzystywane m. in. do wykonywania różnego typu nawierzchni drogowych,
  • kruszywa ogrodowe wykorzystywane m. in. do budowy nawierzchni tarasów oraz ścieżek ogrodowych.

 

Zastosowanie kruszyw w zależności od rodzaju

Kruszywa dzielimy ze względu na właściwości – to bowiem od określonych parametrów, jak wielkość, twardość czy odporność na ściskanie danego kruszywa zależy jego przeznaczenie. Z tego względu istotna jest staranna klasyfikacja kruszyw na poszczególne rodzaje.

  • piasek drobny (np. piasek polny, sortowany) – do tynkowania i murowania, do zasypywania kostki brukowej,
  • piasek gruby – do murowania, wylewek, jako podsypka pod kostkę brukową,
  • pospółka – jako materiał do zasypywania wykopów,
  • otoczak – ścieżki ogrodowe,
  • żwir – obsypywanie rur drenarskich,
  • grys – podsypka pod kostkę, podjazdy, ścieżki ogrodowe,
  • tłuczeń – pierwsza warstwa utwardzenia pod place, podjazdy i drogi,
  • lastryko – produkcja nagrobków, schodów zewnętrznych, parapetów, tarasów, posadzek w miejscach użyteczności publicznej.